WELKOM

Aan de zuidrand van onze mooie stad Antwerpen vind je de Adventkerk, een warme kerkgemeenschap waar je elke zaterdag welkom bent voor bijbelstudie en eredienst. Ook worden er tal van evenementen georganiseerd voor jong en oud. Na de dienst is er gelegenheid voor een gezellige babbel bij een kopje koffie of thee.

09:45 Sabbatschool
10:45 Eredienst

ONZE KERKVISIE

Als Antwerpse Adventkerk willen wij naar Jezus’ woorden (Matteüs 5:13-14) ‘zout van de aarde’ en ‘licht van de wereld’ zijn: smaakmakers binnen onze kerk ten aanzien van iedereen zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, afkomst of overtuiging; lichtpunten in onze buurt, onze stad en streek.

Wij willen graag :

  • de Bijbel centraal stellen en de Evangelieboodschap actueel, relevant en toegankelijk maken voor iedereen;
  • ons laten inspireren door Jezus’ liefde, leven en onderricht en zo bouwen aan onderlinge liefdevolle relaties met respect voor vrijheid van ieders gevoelens en meningen;
  • een sfeer creëren van innerlijke opwekking, geestelijke verrijking en verstandelijke zingeving;
  • onze kerk tot een thuis maken voor allen – leden en bezoekers, jong en oud – waarin iedereen zich goed voelt en openheid, gastvrijheid en toebehoren ervaart.

AGENDA

RECENTE BIJDRAGEN

Elke dinsdagavond : IMPULS online
Elke laatste vrijdagavond : IMPULS meet
Elke tweede woensdagavond : Bijbelavond
25 november: avondmaaldienst
25 november: spelnamiddag

02-12 : Wekelijks krantje
01-12 : In en om de Bijbel / Leren … Lamad
25-11 : Wekelijks krantje
24-11 : Nieuws / ADRA info
24-11 : Blog / Conservatief? Liberaal? door Johan
24-11 : Blog / Het verhaal van Elia door Thirza