In de Adventkerk maakt studie en groepsgesprek een essentieel deel uit van de wekelijkse eredienst. In kleine gespreksgroepen wordt gedurende een heel kwartaal nagedacht en gedialogeerd over verschillende aspecten van een Bijbelboek of een thema. Dit gebeurt aan de hand van een werkboekje waarin dat thema wekelijks wordt uitgediept en dat verkregen kan worden via https://www.adventist.nl/winkel/


Hieronder vindt u een iets andere benadering van de wekelijkse onderwerpen…

VIERDE KWARTAAL 2023

GODS OPDRACHT – MIJN MISSIE

studie 1 – God strekt zijn hand uit naar ons
studie 3 – God roept ons tot zijn opdracht
studie 4
Meedoen aan Gods opdracht
studie 5 – Excuses om de opdracht te ontlopen
studie 6 – Motivatie en voorbereiding voor zending
studie 7 – Mijn omgeving als mijn zendingsgebied
studie 8 – Opdracht mensen in nood
studie 9 – Opdracht naar machtshebbers