BIJBEL EN ARCHEOLOGIE – INLEIDING

Als gelovige krijg je vaak te maken met de vraag naar de geloofwaardigheid van de Bijbel. Vanaf de 18de en 19de eeuw (de Verlichting en het Rationalisme) werd de Bijbel afgedaan als een boek vol mythen en legenden. Heel wat gegevens en namen die in de Bijbel staan waren nergens te vinden in de klassieke literatuur. Dus moest alles wel verzonnen zijn…
In de 19de eeuw kende echter ook een nieuwe wetenschap grote opgang, nl. de Bijbelse archeologie.

NUT EN GEVAAR

In al die jaren zijn er heel wat interessante ontdekkingen gedaan. Sommige daarvan helpen ons om beter de context van een bijbel verhaal te begrijpen. Andere bewijzen rechtstreeks dat bepaalde bijbelfiguren inderdaad hebben bestaan of dat gebeurtenissen die de Bijbel vertelt ook echt hebben plaatsgevonden. Voor ons is dat geruststellend. Op deze pagina willen we enkele interessante vondsten even heel kort belichten.
Het gevaar is wel dat de illusie kan ontstaan dat alles in de Bijbel te bewijzen is. Dit is absoluut niet het geval. Zo is er geen enkele archeologische vondst die de Exodus of Uittocht komt bevestigen…
Een bijkomend gevaar is dat bijbellezers geneigd kunnen zijn om vooral op zoek te gaan naar ‘feiten’, terwijl dit niet de bedoeling is van de Bijbel. Vergeet niet dat de Bijbel ons bovenal een boodschap wil doorgeven, een onderricht om ons te helpen in ons geloof en ons leven.

JD


In 2019 werd op de berg Ebal in Samaria een Hebreeuwse tekst gevonden waarschijnlijk daterend uit 1200 voor Christus …

LEES MEER >>

De tempel te Jeruzalem
In het oude Israël speelde de tempel een bijzondere rol. Er is echter weinig (of volgens sommigen zelfs geen) bewijs dat hij ook bestaan heeft …

LEES MEER >>

De priesterzegen
In een graf in het Hinnomdal ten zuidoosten van Jeruzalem …

LEES MEER >>

De Gezer kalender
Gezer wordt in de Bijbel voor het eerst vernoemd in het boek Jozua …

LEES MEER >>