Op deze pagina vindt u regelmatig korte bijdragen over een actueel thema (in de maatschappij / in de kerk)


Conservatief? Liberaal?
We leven in een maatschappij waar alles steeds meer gepolariseerd wordt. Uitersten, tegenstellingen, zwart-wit posities…

LEES MEER >>

Het verhaal van Elia
in 1 Koningen 17 is bijzonder. Aan het begin van het hoofdstuk kondigt Elia aan de slecht bekendstaande koning Achab …

LEES MEER >>

De vreemdeling binnen uw poorten
Een van de maatschappelijke problemen die al vele decennialang speelt, maar wel steeds nijpender lijkt te worden, heeft te maken met ‘vreemdelingen’ …

LEES MEER >>

Bracht Jezus vrede?
Wij benadrukken vaak dat Jezus vrede bracht (Johannes 14:27; Efeziërs 2:14), dat hij als Messias kwam om een vrederijk te stichten…

LEES MEER >>

Liefde naar God toe
De oprichter van het chassidische Jodendom, rabbijn ben Eliëzer, zei ooit: ‘Onze liefde tot God zou veeleer als de liefde tussen broer en zuster, of als die …

LEES MEER >>

Is vreedzaam samenleven tussen Joden en Palestijnen een utopisch idee?

LEES MEER >> 

De 4-delige reeks ‘Godvergeten’ op Canvas, over seksueel misbruik in de kerk, doet heel wat stof opwaaien. De feiten zelf zijn bijzonder erg, en daarbij …

LEES MEER >>